Az Európai Parlament képviselőinek kiáltványa Európa jövőjéről, az Identitás és Demokrácia Alapítvány megbízásából

" A nemzetek és szabadságjogok Európájáért"

Európaiak vagyunk az állampolgárságunk révén, kis és nagy országok tagjai, amelyek nemzeteket alkotnak és táplálják Európát! Nem a  semmiből jöttünk, nem földön kívüli nők és férfiak vagyunk! Nem Európában vagyunk, mi magunk vagyunk Európa.

A mi Európánkról nem irodákban vagy tárgyaló termekben dőntenek. A mi Európánkat a történelem építette és formálta, nem az irányelvek és a rendeletek! A mi Európánkat parasztok, munkások, festők, költők, hódítók és a misszionáriusok teremtették meg!

A mi Európánk egy másik Európa, amely büszke a gyökereire és történelmére, és semmilyen módon nem fog megbánást tanusítani. A mi  Európánk olyan Európa lesz, amely tudatában van annak, hogy mivel tartozik azoknak, akik az ellenségei ellen harcoltak, kezdve a spanyol hódítóktól a szerbiai Fekete-Mezőig, a francia ellenállástól a lengyelországi Solidarnosc mozgalomig. A mi Európánk egy, az identitások sokféleségéből álló Európa lesz, egyediségek, közösségek alakítják majd, egy sokféleségből álló Európa, amely a családi hagyományok átöröklésén alapszik, ami motorja  a fennmaradásnak. 

Ennek a valamikori Európának az egykori Kelet-Európa országai testesítik majd meg a lényegét. Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Magyarország, Csehország, a balti államok, Bulgária, Románia, az Unió elleni, egyre csendesebbé váló lázadásuk, lázadás egy olyan Unió ellen, amelyik olyan erkölcsöket akar rájuk kényszeríteni, olyan elveket és kultúrákat akar rájuk erőltetni, amelyek nem az övék, amelyek idegenek tőlük, és amelyeket nem ők választottak. Ezek a nemzetek emelik majd magasba azeurópai szabadságjogok zászlaját! Ezek az országok, amelyek szembeszálltak a náci barbarizmussal, szembeszálltak a szovjet totalitarizmussal, és szembeszálltak a balkáni muszlim invázióval, most ellenállást tanúsítanak az  Európai Unió diktátumaival szemben.

Mi, az Európai Parlament képviselői, akik tizenhét nemzetiség és 3 politikai pártcsoport választott képviselői vagyunk, az Identitás és Demokrácia Alapítvány ezen kiáltványával kívánjuk kinyilvánítani Európa iránti elkötelezettségünket és bemutatni javaslatainkat!

Európa népeinek egyesítése továbbra is csodálítos ötlet, a mi évszázadunk projektje, a MI projektünk! Arra a közös megállapodásra jutottunk, hogy az Európai Unió megbukott, de nem a közös Európa gondolata! EZÉRT az UNIÓT MEG KELL VÁLTOZTATNI!

Unió, amely felvállja a nemzetek történelmi örökségét!

Európai nemzeteinknek közös, ezeréves öröksége van, amely a történelmünkben gyökerezik és kulturális örökségünkben él.

A nemzetek szuverenitása

Az Európai Unió nem hajlandó szembenézni a valósággal, demokrácia terület nélkül nem létezik. Európa népeinek vissza kell szerezniük szabadságukat a saját területükön. Az élet törvénye a "védd meg a területed". A modernitás politikai formája a nemzetállam, és Európa semmi, ha nem szuverén nemzetállamok szövetsége.

Határok Európa számára

A közelmúlt migrációs hullámai, a terroristák és mindenféle embercsempészek tevékenységei veszélyeztetik az európaiak biztonságát! A külső határok védelme alapvető fontosságú. Az államoknak képesnek kell lenniük eldönteni, kit fogadnak be a saját területükre.

Ifjúság, kultúrák és szabadságok

Szeretnénk ERASMUS típusú csereprogramokat kidolgozni a fiatalok számára, kiterjesztve azokat a szakmunkás tanulókra és a középiskolásokra, egyben tiszteletben tartva nemzeti történelmünk és értékeink tanítását! Szeretnénk elősegíteni az országaink nyelveinek oktatását, hogy ezáltal küzdjünk egy egységes globalizált nyelv túlsúlya ellen, amely elpusztítja és egységesíti a kultúrák sokszínűségét!

Demokratizáljuk az európai intézményeket 

Ha van olyan kiemelt reform, amit az EU működésével kapcsolatban el kell végeznünk, akkor az az, amelynek célja, hogy visszaadjuk a politikák és a jogszabályok kezdeményezésének elsőbbségét Európa nemzeteinek és népeinek.

élesszük fel a szubszidiaritást!

A szubszidiaritás elve szerint a legmegfelelőbb szinten kell cselekedni. Az az egyre nagyobb európai centralizáció mellett az Unió a szabadságjogok temetőjévé vált

A nemzetek szerepének elismerése

Az eltérő bérszínvonal és szociális feltételek miatt európai földön nem lehet verseny az azonos képzettségű munkavállalók között. Hogy lenne lehetséges a fejlődés akkor, amikor az alacsony bérű országból kiküldött munkavállaló versenyez azzal, aki a saját jövedelméből élve az ősei területén élvezi a szülei és nagyszülei által kemény küzdelemmel megszerzett jogokat?

A pénz álljon a nemzetek

A gazdasági fejlődésnek csak akkor van értelme, ha a lehető legtöbb ember életkörülményeinek javítását szolgálja. Javasoljuk, hogy az Európai Központi Bank mandátumát tárgyalják újra, hogy az tartalmazza a teljes foglalkoztatottságra való törekvés és a gazdaságok konvergenciájának szükségességét!

Az egyéni vállalkozás az új Európa középpontjában

Itt az ideje, hogy Európa vigyázzon rá, védje és támogassa az európai vállalkozásokat! A családi kis- és középvállalkozások jelentik az európai gazdagság forrást, így ezt újra modellként kell felállítani, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy biztosítani kell hozzá a helyi bankok hálózatainak a növekedéshez szükséges támogatását.

Visszatérés a közösségi preferenciához

A globalizmusba beleszédült Európai Unió nem hajlandó belátni, hogy saját maga érdekeivel ellentétben mindig ezt részesíti előnyben, mindenkor ezt tekinti érvényes szabálynak. Az Egyesült Államok az amerikaiakat részesíti előnyben, ahogy Oroszország az oroszokat, Madagaszkár pedig a malagaszkáriakat. Az Nemzetek Uniója saját  nemzeteinek és ezen nemzetek polgárainak szolgálatában áll és csak őket részesíti előnyben, megvédi őket az invázióktól és felveszi a harcot az ellenségeikkel!

Meg kell erősíteni védelmi iparunkat! Biztonságunknak 

A tagállamok védelmi iparának az Unió által történő módszeres megsemmisítése egyenlő a külvilágnak való behódolással. Az Európai Unió Bíróságának határozatai, a katonák munkaidejének a civilek munkaidejéhez való igazítása azt jelenti, hogy az Európai Unió felhatalmazta legádázabb ellenségeinket nemzeteink és szabadságunk elpusztítására

A boldog ökológiáért!

Az Európai Unió aligha rejti véka alá, hogy az ökológia álcája alatt  lassítja a növekedést Európában, hogy elősegítse a multinacionális cégek normáinak kikényszerítését és ezáltal a demográfiai folyamatok felgyorsítását,  gazdasági és politikai hanyatlásunkat

Folytassuk a vitát, hogy folytathassuk Európa építését!

Meggyőződésünk, hogy képesek leszünk egyesíteni jelentős számú európai polgárt, akik felsorakoznak e projekt mögé, és így holnap az európai államok többsége támogatja majd elképzelésünket.  Tizenkét javaslatunk vita tárgyát képezi, és végtelen lehetőség van arra, hogy hozzájárulások gazdagítsák őket. Gondoskodni fogunk arról, hogy  egy olyan konszenzusos platformot hozzunk létre, amely az identitás, a szuverenitás és a szabadság elvei mentén a lehető legtöbb politikai erőt képes egyesíteni! A mi alternatív projektünk teljes ellentéte azoknak a javaslatoknak, amiket azok készítenek, akik fel akarják oldani Európát a globalizációban, és azt hiszik, hogy senkinek nincs alternatív javaslata! Projektünk a gyökerekhez való visszatérés! Egy olyan Európa, amely felismeri határait és csupán kiegészítő szerepet játszik a nemzetekhez képest! Visszatérés egy olyan Európához, amely megvédi és tiszteletben tartja népeink sokszínűségét és identitását, a mi Európánk a szabad és szuverén emberek Európája. A szabad és szuverén nemzetek Európája! Egy Európa, amely végre megtalálja a lelkét! Nem arról van szó, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba. Az EU az életünk része, és az elmozdulás rövid távon számos hátrányt eredményezne. Az EU nem tökéletesen rossz, néhány eredménye pozitív, mint például az ERASMUS program a diákok számára, a nők és férfiak egyenlő díjazásáról szóló uniós irányelvek és az egyének szabadságát biztosító irányelvek. De ez kevés!  Az igazi európaiak azok, akiknek hatalmukban áll megváltoztatni a világot. Mi vagyunk az igazi európaiak! Nemzeteink legjobbjaiból hozzuk ki a legjobbat Európából! A bennünket mozgató nemzeti lendületből tápláljuk az európai lendületet!  Ahogy André Frossard francia akadémikus mondta: "Európa jogosan törekszik közös politikára és közös valutára, de mindenekelőtt lélekre van szüksége."

Hozzájárulás Európa jövőjéhez

Ez a kiáltvány az "Európa jövőjéért!" külön weboldalon jelenik meg, és nyitott az Ön hozzájárulásaira. Javaslatokat, javaslatokat, javításokat szívesen fogadunk! Ne habozzon, és vegyen részt a szükséges, nyílt és őszinte vitához való hozzájárulásunkban, hogy felépítsük azt az Európát, amelyet akarunk!

12 prioritásunk Európa számára

Európai nemzetek

Unió, amely felvállja a nemzetek történelmi örökségét!

Kik azok, akik építették, meghódították, akik győztek, és kik azok, akik ma megengedik maguknak, hogy ítélkezzenek az elmúlt évszázadok nagy európaijai felett? Kik azok, akik I. Napóleon, II. Miklós, Viktória királynő, Bismarck, de Gaulle tábornok felett mernek ítélkezni? További információ

Európai nemzetek

A szuverenitás a nemzeteké

Az Európai Unió nem hajlandó a valóságot vizsgálni; Nincs olyan, hogy föld nélküli demokrácia. Európa népeinek vissza kell szerezniük szabadságukat a területükön. A terület birtoklása az élet törvénye. A modernitás politikai formája a nemzetállam, és Európa semmi, ha nem szuverén nemzetállamok uniója. További információ 

Határos Európa

Nincs Unió jól védett külső határok nélkül!

A külső határok védelme alapvető fontosságú. Az államoknak képesnek kell lenniük eldönteni, kit fogadnak be a saját területükre. A migránsok és menekültek áramlását ellenőrizni kell! Egy olyan ország, amely nagylelkűségéről és nyitottságáról híres, mint például Dánia, ahol most egy balközép párt van, éppen most hozott látványos intézkedéseket az úgynevezett politikai menekültek áramlásának megfékezésére, akiknek többsége szélhámos csaló. További információ

Erasmus azonosító

A fiatalok javát szolgáló

Szeretnénk ERASMUS típusú csereprogramokat kidolgozni a fiatalok számára, kiterjesztve azokat a szakmunkás tanulókra és a középiskolásokra, egyben tiszteletben tartva nemzeti történelmünk és értékeink tanítását!  További információ

Demokratizáljuk az európai intézményeket <br>

Demokratizáljuk az európai intézményeket 

Ha van olyan kiemelt reform, amit az EU működésével kapcsolatban el kell végeznünk, akkor az az, amelynek célja, hogy visszaadjuk a politikák és a jogszabályok kezdeményezésének elsőbbségét Európa nemzeteinek és népeinek. További információ

SUbsidiarity

élesszük fel a szubszidiaritást!

A szubszidiaritás elve szerint a legmegfelelőbb szinten kell cselekedni. Az az egyre nagyobb európai centralizáció mellett az Unió a szabadságjogok temetőjévé vált. A helyes döntéseket a polgárokhoz  a lehető legközelebb kell meghozni, közösen azokkal, akiket a döntés érint! További információ

Védőállapot

Az eltérő bérszínvonal és szociális feltételek miatt európai földön nem lehet verseny az azonos képzettségű munkavállalók között. Hogy lenne lehetséges a fejlődés akkor, amikor az alacsony bérű országból kiküldött munkavállaló versenyez azzal További információ

A pénz álljon

Javasoljuk, hogy az Európai Központi Bank mandátumát tárgyalják újra, hogy az tartalmazza a teljes foglalkoztatottságra való törekvés és a gazdaságok konvergenciájának szükségességét!További információ

Versenyképes vállalatok

Itt az ideje, hogy Európa vigyázzon rá, védje és támogassa az európai vállalkozásokat! A családi kis- és középvállalkozások jelentik az európai gazdagság forrást, így ezt újra modellként kell felállítani, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy biztosítani kell hozzá a helyi bankok hálózatainak a növekedéshez szükséges támogatását. További információ

Visszatérés a közösségi preferenciához

A globalizmusba beleszédült Európai Unió nem hajlandó belátni, hogy saját maga érdekeivel ellentétben mindig ezt részesíti előnyben, mindenkor ezt tekinti érvényes szabálynak. Az Egyesült Államok az amerikaiakat részesíti előnyben, ahogy Oroszország az oroszokat További információ

Meg kell erősíteni védelmi iparunkat! Biztonságunknak 

A tagállamok védelmi iparának az Unió által történő módszeres megsemmisítése egyenlő a külvilágnak való behódolással. Az Európai Unió Bíróságának határozatai, a katonák munkaidejének a civilek munkaidejéhez való igazítása azt jelenti, hogy az Európai Unió felhatalmazta legádázabb ellenségeinket nemzeteink és szabadságunk elpusztítására További információ

A boldog ökológiáért!

Az Európai Unió aligha rejti véka alá, hogy az ökológia álcája alatt  lassítja a növekedést Európában, hogy elősegítse a multinacionális cégek normáinak kikényszerítését és ezáltal a demográfiai folyamatok felgyorsítását,  gazdasági és politikai hanyatlásunkat További információ

Nyújtsd be hozzájárulásodat Európa jövőjéhez most!